Закони

1 Промени в Закона за здравното осигуряване
2 ЗАКОН за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
3 Закон за ограничаване на плащанията в брой
4 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за движението по пътищата
5 Закон за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси
6 Промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
7 Данъчни закони 2011 г
8 Проект на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон
9 Проектозакон за възстановяване на надвнесен акциз за употребяван автомобил
10 Изменения и допълнения в данъчните закони
11 Промени в Закона за защита на потребителите
12 Промени в Закона за електронния документ и електронен подпис
13 Промени в данъчното законодателство за 2011г
14 Закон за развитието на академичния състав в Република България
15 Закон за обществените библиотеки
 
Страница 1 от 21

Реклама