Въпрос : За да ми увеличат заплатата за същата позиция (без да ме преназначават) искат да подпиша анекс към договора, в който ми увеличават едностранно и предизвестието за напускане от 1 на 3 месеца. Какви ще са последствията според КТ за мен, ако откажа да подпиша? Ако подпиша и реша да напусна след 1, а не след 3 месеца ще дължа ли неустоика на фирмата?

Отговор : Ако увеличението на заплатата е по инициатива на работодателя се прилага чл. 118, ал.3 от Кодекса на труда (КТ).Съгласно този текст работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя. Това се извършва чрез заповед. Допълнително споразумение по чл. 119 КТ се подписва от работника или служителя, само ако увеличението на заплатата става по споразумение между страните по трудовия договор. Когато работника или служителя не подпише допълнително споразумение, независимо дали се променя трудовото възнаграждение или срока за предизвестие, споразумението не поражда правни последици. / Въпроси и отговори на МТСП

 

Реклама