Тарифи

1 Ценоразпис на услугите на Патентно ведомство
2 Тарифа на услугите в НОИ
3 Таблици за пределните размери на естествените фири на
4 Тарифа за таксите, които се събират от комисията за регулиране на съобщенията по закона за електронните съобщения
5 Тарифа за таксите, които се събират от министерството на земеделието и продоволствието по закона за генетично модифицирани организми
6 ТАРИФА за таксите, които се събират от Министерството на икономиката и енергетиката по Закона за енергетиката
7 Такси, събирани за действия и услуги по Закона за регистър БУЛСТАТ
8 Внасяне на суми за закупуване на документация по обявени обществени поръчки, както и суми за гаранция за участие по обявена процедура
9 Ред за връщане на погрешно внесени такси - Агенция по вписванията
10 Внасяне на държавни такси към Агенция по вписванията
11 Тарифни квоти 2011 г
12 Тарифа за таксите, които се събират от министерството на образованието и науката
13 Таксите за документи за самоличност
14 Такси на Пътна полиция
15 Митническа тарифа
 
Страница 1 от 4

Най - четено:

Реклама