ПРИМЕР ЗА МОТИВАЦИОННО ПИСМО

Персонална информация
Фамилия и име................................................................
Адрес........................................
Телефонен номер/мобилен телефонен номер

 

Име на компанията.............................
На вниманието на:............... ..............

 

Място и дата ....................................................

Предмет: Мотивационно писмо

Уважаеми Г-н Директор (Име и Фамилия)

Пиша Ви, за да Ви предложа едно евентуално сътрудничество/длъжност във Вашата компания с надеждата, че бих могъл да отговоря на интересите и нуждите на Вашата организация.

Както ще видите от приложената автобиография притежавам диплома /научна степен титла в ...................... имам придобит трудов стаж ................год.

Считам, че притежавам необходимите умения за подходящата длъжност във Вашата компания.Аз съм мотивиран по отношение на работата и съм готов да добия специфичните умения в изискваната област на Вашия сектор.

Надявам се, че ще имам възможността да се срещна лично с Вас за едно по-задълбочено интервю, на което Вие ще можете да оцените моето предложение за съвместна работа в областта на длъжността на ................. за която считам, че притежавам необходимите умения.

Склонен съм да обмисля различни договорни отношения (в противен случай отбележете само специфичния вид на договора, който сте склонен да приемете).

В очакване на интервюто, което може да последва този първоначален контакт.

 

С Уважение/Искренно Ваш

Подпис ........................

Още по темата
За какво не бива да се пише в една автобиография?
Как да напишете автобиография (CV)?
Как да съставим автобиография (CV)
Автобиография
Автобиография - европейски формат на 6 езика
Europass автобиография (CV)
Как да напишем мотивационно писмо
Препоръки за вашето на мотивационно писмо
Мотивационно писмо
ПРИМЕР ЗА МОТИВАЦИОННО ПИСМО
Мотивационно писмо 2 вариант
Едно добро мотивационно писмо съдържа
Защо трябва да представяте мотивационно писмо?
Как да се подготвим за интервю за работа

 

Реклама