Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 21:00

Спецификация на входните файлове и програмните продукти за обхващане на данни от декларация образец № 1 за 2011 г. "Данни за осигуреното лице" - структура и формат на файл за подаване на данни в електронен вид по Декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице" от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (утвърдени със Заповед ЗЦУ 157/07.01.2011 г. на изпълнителния директор на НАП)

Подобни статии:
 

Реклама